Novinky v odvozu odpadů

 • Letovčák
 • Autor tématu
 • Návštěvník
 • Návštěvník
11. dub 2016 16:31 #1 od Letovčák
Novinky v odvozu odpadů vytvořil uživatel Letovčák
Zajímá mě který chytrolín vymyslel "letní" svoz komunálního odpadu jednou za 14dní, to si máme pořídit další popelnice na komunální odpad na vlastní náklady, někde je skladovat a myslím že zápach v létě po 14 dnech skladování bude také enormní.

Navíc platím za týdenní svoz, takže mi vrátíte 25% poplatku za odvoz komunálního odpadu ?

Souhlasím s tříděním odpadů ale ne tímto nedomyšleným způsobem

Řekl bych že ten kdo tohle vymyslel a schválil (asi Pat a Mat) by měl dostat pořádně za uši...
 • Elbl Luděk
 • Autor tématu
 • Návštěvník
 • Návštěvník
13. dub 2016 10:43 #2 od Elbl Luděk
Odpověděl Elbl Luděk pro téma Novinky v odvozu odpadů
Svoz komunálního odpadu v letních měsících 1x za čtrnáct dní je připravován v rámci celého nového systému třídění a svozu odpadů. Prozatím se nepodařilo zajistit třídění a svoz i jiných komodit odpadů než biologicky rozložitelných odpadů, proto i nadále bude svoz ostatního komunálního odpadu probíhat v týdenních intervalech, jak bylo pravidlem. O této skutečnosti jsou občané informováni od pátku 8.4.2016 v hlášeních městského rozhlasu a na stránkách města v kategorii „Aktuality“ v článku rovněž z 8.4.2016. Jelikož je první svoz BRKO stanoven na středu 13.4.2016, domníváme se, že informace byla tedy podána s dostatečným předstihem. Je tedy třeba reagovat na aktuální zprávy.
Pokud budete řádně třídit komunální odpad a v maximální míře využívat možnosti kontejnerů na sběrných hnízdech, určitě nebudete muset navyšovat počty vlastních popelnic. K případnému snížení poplatku o 25%, jak uvádíte, lze namítnout, že poplatek je tvořen z několika částí. Částka za svoz nepatří k těm rozhodujícím, převažuje poplatek za uložení odpadu.
Je potěšující, že jste zastáncem třídění odpadu. Připravujeme v nejbližší době třídění dalších komodit, zatím ve zkušebním provozu. Bude možnost i dle míry třídění v jednotlivých domácnostech dosáhnout ke snížení poplatku za sběr, třídění a ukládání odpadů ve městě . Celý připravovaný systém již funguje v mnoha městech ČR několik let, nebudeme tedy zavádět něco, co není již odzkoušeno a úspěšně provozováno ku prospěchu města a jeho obyvatel.
Za MěÚ Letovice ref. OVŽP L.Elbl
 • Jiří Novotný
 • Autor tématu
 • Návštěvník
 • Návštěvník
02. čvn 2016 22:28 #3 od Jiří Novotný
Odpověděl Jiří Novotný pro téma Novinky v odvozu odpadů
Je skvělé, že občané jsou informováni již od pátku 8.4. 2016. Pokud ale občan zavítá prvně na stránky TS Letovice, které zajišťují svoz odpadu, tak se k 2.6. 2016 stále dozví, že svoz klasického komunálního odpadu bude prováděn po 14 – ti dnech. Tolik k aktuálnosti.

A nepochopitelná nepřipravenost jasných podmínek pro výdej nádob na bioodpad, je úžasnou ukázkou Vaší "připravenosti" při zavádění třídění bioodpadu mezi občany.
 • Anonym
 • Autor tématu
 • Návštěvník
 • Návštěvník
05. čvn 2016 09:42 #4 od Anonym
Odpověděl Anonym pro téma Novinky v odvozu odpadů
Info ze stránek TS Letovice 3.6.2016 ( tsletovice.cz/index.php?option=com_conte...icle&id=6&Itemid=129 ). Svoz bioodpadu bude prováděn 1x za 14 dní, vždy v lichý týden ve středu a popelnice budou sváženy průběžně do konce tohoto týdne z důvodu neprůjezdnosti některých ulic ( stojící auta na ulici blokují vjezd svozového auta do některých ulic ) a ulice, kam se nedostane svozové auto se vyváží zatím multikárou, ale řeší se jiný způsob odvozu, protože multikára má svůj svozový program. Klasický svoz domovního odpadu zůstal nezměněn, protože se ukázalo, že je nemožné svážet domovní odpad 1x za 14 dní, jak bylo plánováno a zároveň kritizováno zaměstnanci TS. Co se týče vydávání popelnic na bioodpad, jsou tu některé problémy. Popelnice se vydává na základě zaplacení svozového poplatku na rok 2016, splatnost je 30.6.2016 ( info na stránkách města ). Výdej popelnice je na SD (sběrném dvoře), ale občan musí splnit několik bodů, aby mu mohla být vydána popelnice. Bohužel někteří občané nemají internet, neposlouchají městský rozhlas a nebo si nekupují Letovický zpravodaj. A tak vznikají problémy o kterých píšete.
 • Jiří Novotný
 • Autor tématu
 • Návštěvník
 • Návštěvník
05. čvn 2016 21:40 #5 od Jiří Novotný
Odpověděl Jiří Novotný pro téma Novinky v odvozu odpadů
Milý anonyme, pokud se podíváte, tak já jsem psal svůj příspěvek 2.6. 2016, kdy tam byly mnou uvedené informace. Vložil bych sem screenshot, ale 240 kB prý překračuje povolený limit přílohy. Jestli za některé problémy považujete to, že po třech měsících od začátků vydávání nejsou ještě nastaveny podmínky, tak s Vámi souhlasím. A Vy jistě budete souhlasit, že nastavení podmínek by mělo předcházet zahájení vydávání nádob na bioodpad! To, že na základě mé stížnosti začne MěÚ a TS dělat svoji práci, mě těší. Svádět vinu na občany je ubohost. Chyba je jednoznačně na straně města a TS. Navíc je slušnost napsat své jméno.
Více
06. čvn 2016 22:44 #6 od Ludek
Odpověděl Ludek pro téma Novinky v odvozu odpadů
Vážený pane Novotný, řádně jsem se zaregistroval a používám uživatelské jméno. To, že na Vaší kritiku jsem se objevil jako anonym, není moje chyba.
5.6.2016 jsem stáhl odkaz ze stránek TS Letovice a proto jsem ho vložil do svého příspěvku.
- Nekritizuji Vás a proto jsem napsal pár informací k doplnění Vaší kritiky, které se ani nedivím.
- Nekritizuji občany Letovic, ale naopak jsem vypsal některé důvody, proč občan tápe ohledně
vydávání popelnic na bioodpad. Na MěÚ si možná myslí, že občan je informován dokonale a tím
vznikají zmatky a lidé jsou naštvaní.
Doufám, že toto vysvětlení z mé strany bude pro Vás dostačující.
 • František Boček
 • Autor tématu
 • Návštěvník
 • Návštěvník
24. led 2017 22:39 #7 od František Boček
Odpověděl František Boček pro téma Novinky v odvozu odpadů
Jistě jste zaznamenali, že na zastupitelstvu 14.12.2016 byla schválena vyhláška 4/2016 a to v článku 1. bez bodů 2 a 3. Tyto body doplňovaly vyhlášku o možnost dostat slevu na poplatku za odpady, pokud se občan přihlásí do systému třídění. Ve vyhlášce zůstala možnost přihlásit se do systému třídění, ale slevy byly zrušeny. Je zajímavé sledovat, jak se zastupitelé napříč všemi politickými stranami dokáží shodnout, pokud mají pocit, že by ve schvalovaném materiálu byla možná výhoda pro občany a město by vybralo méně peněz. Je to škoda, když si uvědomím, že v konečném důsledku by na takovéto možnosti třídění město Letovice vydělalo, protože by se do systému jistě zapojilo více občanů a větší množství odpadu by bylo vytříděno. Tak, jako některá města v podpoře třídění jdou kupředu, Letovice postupují …… . ( Nechť si doplní každý sám.)
 • Honza
 • Autor tématu
 • Návštěvník
 • Návštěvník
15. čvc 2019 14:30 #8 od Honza
Odpověděl Honza pro téma Novinky v odvozu odpadů
Když mi jeden známý vykládal, jak to máte v Letovicích s odpady, musel jsem se zasmát. Podívejte se na www.mojeodpadky.cz/ . Mají to s nima v Rájci a ten kdo třídí, platí třeba 250 ročně za odpady. To co máte v Letovicích, je naprosto k smíchu. Absolutně demotivační.
 • Karel33
 • Autor tématu
 • Návštěvník
 • Návštěvník
08. úno 2020 14:01 #9 od Karel33
Odpověděl Karel33 pro téma Novinky v odvozu odpadů
Tak to buďte rádi že to máte takhle u nás na vesnici máme sběrny dvůr a musíme odpad třídit což je dobře máme na to i takovýhle takovýhle bio pytle. Ale odpadky tam musíme vozit samy a ještě za to platíme. Takže platíme a ještě nemáme ani svoz odpadu. A ani nikde nemáme popelnice, a dvůr je otevřený jen 2x v týdnu takže super.